خازن چیست؟

خازن در اصل دو صفحه فلزی است که بین آنها عایق قرار می‌گیرد. خازن ها میتوانند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کرده و در هر زمان آن را پس دهند.از این خاصیت در فیلتر ها استفاده میکنند. ظرفیت خازن ها با مساحت صفحه فلزی و ظریب ماده دی الکتریک رابطه مستقیم و با فاصله عایق دی الکتریک رابطه عکس دارد.

واحد ظرفیت خازن فاراد است و آن را با واحد ه...

خازن چیست؟

خازن در اصل دو صفحه فلزی است که بین آنها عایق قرار می‌گیرد. خازن ها میتوانند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کرده و در هر زمان آن را پس دهند.از این خاصیت در فیلتر ها استفاده میکنند. ظرفیت خازن ها با مساحت صفحه فلزی و ظریب ماده دی الکتریک رابطه مستقیم و با فاصله عایق دی الکتریک رابطه عکس دارد.

واحد ظرفیت خازن فاراد است و آن را با واحد های کوچک تر میکرو فاراد نانو فاراد و پیکو فاراد بیان میکنند.

بیشتر

خازن 

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    ظرفیت
    ولتاژ
    ابعاد
    جنس خازن
    پکیج