FPGA ها (مخفف Field Programable Gate Array) نوعی از مدار های مجتمع هستند که ساختار آنها شامل بلوکهای منطقی(گیت ها و ...) و قابل برنامه ریزی است. اتصالاتی برای برقراری ارتباط بین این بلوک ها در سخت افزار FPGA ها در نظر گرفته شده که برای ایجاد مدار منطقی مورد نظر استفاده می شوند. در واقع FPGA ها مانند دریایی از گیت های منطقی هستند که با ایجاد اتصا...

FPGA ها (مخفف Field Programable Gate Array) نوعی از مدار های مجتمع هستند که ساختار آنها شامل بلوکهای منطقی(گیت ها و ...) و قابل برنامه ریزی است. اتصالاتی برای برقراری ارتباط بین این بلوک ها در سخت افزار FPGA ها در نظر گرفته شده که برای ایجاد مدار منطقی مورد نظر استفاده می شوند. در واقع FPGA ها مانند دریایی از گیت های منطقی هستند که با ایجاد اتصالات مختلف بین آنها می توان مدار منطقی با عملکرد مورد نظر را پیاده سازی کرد.

زبان های توصیف سخت افزاری (Hardware Description Language) متعددی از جمله VHDL، Verilogو... وجود دارند که برای توصیف ساختار منطقی مورد نظر در نرم افزار های مربوطه استفاده می شوند. این نرم افزار ها، مدار منطقی توصیف شده را به صورت اتصالات بلوک های FPGA در آورده و در نتیجه ساختار مورد نظر ایجاد می شود. هر یک از شرکت های سازنده FPGA ها نرم افزار مخصوص برای تراشه های خود را ارائه می کنند. مثلا نرم افزار ISE مخصوص تراشه های شرکت Xilinx و نرم افزار Quartus مختص FPGA های شرکت Altera می باشند. 

بیشتر

FPGA 

لیست مقایسه محصولات

انصراف