ماژول چیست؟

ماژول ها در اصل بخشی از یک مدار الکترونیکی هستند که وظیفه خاصی را انجام میدهند و میتوانند در کنار هم یک سیستم کامل را تشکیل دهند.امروزه سیستم های ماژولار در حال توسعه میباشد.از جمله مزایای استفاده از آن ها میتوان به کاربری راحت اشاره کرد چرا که طراح دیگر لازم نیست درگیر جزئیات مدار شود.

ماژول ها 

لیست مقایسه محصولات

انصراف