کریستال ها نوعی نوسان ساز الکتریکی هستند که از قانون تشدید و اثر فشار برقی در کریستال کوارتز استفاده میکند. از این نوع نوسان ساز ها برای زمانبندی و ایجاد کلاک پالس در مدارات مجتمع استفاده میشود.

کریستال و اسیلاتور 

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
    فرکانس
    فوت پرینت